Eve of 10th Safar 1442 AH 🏴

Sunday 27th September 2020

▪️Shahadat Sayyida Sakina (ع)
Eve of 10th Safar 1442 AH  🏴