Safar 1443 AH

30th Shuhada Karbala and Shahadat Sayyida Sakina (sa)
Safar 1443 AH